การดำเนินการศุลกากร

การดำเนินการศุลกากร

Update: 25 ต.ค. 2559

ขอแนะนำสิ่งที่ต้องยื่นความจำนงแก่ศุลกากร และวิธีการยื่นความจำนง

(เข้าประเทศ) การดำเนินการศุลกากร

ผู้ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกคนจำเป็นต้องส่ง "ใบแสดงความจำนงสัมภาระติดตัวและสัมภาระแยกส่ง" ภายในเครื่องบินหรือเรือจะมีหนังสือแสดงความจำนงสำหรับการตรวจศุลกากร
สำหรับผู้ที่ถือเงินสดเพื่อสำหรับใช้จ่ายยอดรวมเกิน 1 ล้านเยน จำเป็นต้องส่ง "Declaration of Carrying of Means of Payment etc. Import or Export"
หนังสือนี้มีที่จุดตรวจศุลกากร มีเขียนรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3ขวด (1ขวด 760มิลลิลิตร) บุหรี่ ภายใน400มวน น้ำหอม 2 ออนซ์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด เกิน 2แสนเยน เป็นต้น
ในกรณีที่ต้องแสดงความจำนง ควรตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ล่วงหน้า

(เข้าประเทศ) สิ่งที่กำหนดและสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

สิ่งที่ห้ามพกนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้แก่ ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ปืน หนังสือและDVDอนาจาร เป็นต้น สินค้าปลอมและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ พืชและสินค้าจากพืชบางชนิด สินค้าที่ถูกควบคุมในการนำเข้าประเทศได้เเก่ พืชและสัตว์ที่ต้องได้รับการกักกัน ดาบ ยาและเครื่องสำอางค์ (ควบคุมปริมาณ) เป็นต้น ในกรณีที่ละเมิดกฎอาจจะถูกดำเนินคดีสถานหนักได้

(ออกประเทศ) ถือสินค้าต่างประเทศออก

เมื่อจะออกนอกประเทศญี่ปุ่น ต้องส่งเอกสารหลัก ๆ 3 อย่าง
อย่างแรกสำหรับสินค้าต่างประเทศที่ใช้อยู่ ต้องยื่นใบ "Registration for Carrying out Foreign-made Goods" พร้อมสินค้าตัวจริง
กรอกข้อมูลชื่อและจำนวนสินค้า เช่น นาฬิกา กระเป๋า สร้อยคอ เป็นต้น
หากไม่กรอกข้อมูลนี้จะไม่สามารถแยกกับสินค้าที่ซื้อจากภายนอกประเทศได้ และอาจเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี

(ออกประเทศ) นำเงินจำนวน 1 ล้านเยนออกนอกประเทศ

อันดับต่อไปคือ "Declaration of Carrying of Means of Payment etc. Import or Export" หากถือเงินสดมูลค่าเกิน 1 ล้านเยน เข้าหรือออกนอกประเทศ จะต้องยื่นความจำนงแก่ศุลกากร ได้แก่ เงินสด เช็ค แร่ที่มีความบริสุทธิ์ 90% ขึ้นไป
แต่ทว่าการดำเนินการจะต่างกันตามจำนวน จึงควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

(ออกประเทศ) สินค้ายกเว้นภาษี

ตามกฎแล้วสินค้าที่ยกเว้นภาษีได้แก่ สินค้าทั่วไป (เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นต้น) และสินค้าใช้แล้วหมดไป (ยารักษาโรค, เครื่องสำอาง, อาหาร เป็นต้น)
สำหรับสินค้าทั่วไปต้องนำออกนอกประเทศภายใน 6 เดือนหลังจากวันเข้าประเทศ และสินค้าใช้แล้วหมดไปต้องนำออกนอกประเทศโดยไม่แกะหีบห่อภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า
ส่วนมูลค่าสินค้าทั่วไปต้องมีมูลค่ารวม 10001เยนขึ้นไปในร้านค้าเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน สินค้าใช้แล้วหมดไปต้องมีมูลค่า 5,001-500,000เยน
ต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ยกเว้นภาษีจากสำนักงานภาษีเท่านั้น
การจะนำสินค้ายกเว้นภาษีเหล่านี้ออกนอกประเทศ ต้องยื่น "Declaration of Exportation"
หากไม่มีการรับรองจากศุลกากร อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีจากร้านที่ซื้อสินค้าย้อนหลังได้ ต้องระวังให้ดี

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้