สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกทางออกฉุกเฉิน

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกทางออกฉุกเฉิน

Update: 2 พ.ย. 2559

จดจำป้ายให้ขึ้นใจ ยามประสบภัยพิบัติเช่นอัคคีภัย หรือแผ่นดินไหว ณ โรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
จะได้ไม่ลนลาน

สัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉิน
สัญลักษณ์ทางออกฉุกเฉิน
สัญลักษณ์บ่งบอกเส้นทางอพยพ
ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉิน
ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉิน (ภาษาญี่ปุ่น)
ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ)
ป้ายไฟชี้เส้นทาง
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้