สัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่จะพบภายในอาคาร

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่จะพบภายในอาคาร

Update: 23 ม.ค. 2560

ขอนำเสนอเครื่องหมายที่ใช้ในอาคารต่าง ๆ เพื่อระบุสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำหรือบันไดเลื่อน
แม้จะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก ขอเพียงจำสัญลักษณ์ได้ก็จะไม่หลงทางบ่อย ๆ

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขา
ป้ายห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชาย
สัญลักษณ์ที่สูบบุหรี่
พื้นที่สูบบุหรี่
สัญลักษณ์มุมประชาสัมพันธ์
โต๊ะประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์สิ่งอำนวยการเคลื่อนย้ายขึ้นลง
บันไดเลื่อน (ขึ้น)
ลิฟต์
บันได
สัญลักษณ์บ่งบอกว่ามีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ทางลาดสำหรับรถเข็น
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้