เครื่องหมายจราจรของญี่ปุ่น

เครื่องหมายจราจรของญี่ปุ่น

Update: 17 ม.ค. 2560

อย่างสุภาษิตว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ที่ญี่ปุ่นก็มีกฎจราจรของญี่ปุ่น หากไม่ปฏิบัติตามก็อาจ
เป็นอันตรายแก่ชีวิต ฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ที่นำเสนออยู่ ณ ที่นี้ก็คือเครื่องหมายจราจรโดยทั่วไปที่พบตามตัวเมือง

“ป้ายบังคับ” บอกถึงการห้ามสิ่งต่าง ๆ
ห้ามเข้า
ห้ามเลี้ยว
ห้ามจอด
“ป้ายบังคับ” บอกถึงการจัดระเบียบบนเส้นทางจราจร
ป้ายจำกัดความเร็ว
เดินรถได้ทางเดียว
หยุดชั่วคราว
“ป้ายคำแนะนำให้ทำตาม” แสดงให้เห็นการจราจรที่เฉพาะเจาะจง
ทางม้าลาย
เส้นแนวหยุด
เส้นกลางถนน
“ป้ายเตือน” บอกให้ระวัง
เลนรถลดจำนวนลง
มีไฟจราจร
ถนนไม่เรียบ
“ป้ายบอกทาง” บ่งบอกชื่อ ทิศทาง หรือระยะทาง เป็นต้น
บอกชื่อทิศทาง เส้นทาง และถนนให้ทราบล่วงหน้า
เส้นทางและระยะทาง
หมายเลขทางหลวง
ที่จอดรถ
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้