วิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

วิธีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่น

Update:

คนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนแบบไหน? ลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไร?
ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้เอาไว้ ก็จะสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น
ไม่ผิดแน่นอน!

คนญี่ปุ่นขี้อายไหม?

คนญี่ปุ่นถูกมองว่า โดยส่วนใหญ่เป็นคนขี้อาย และจะไม่ค่อยที่จะมีการสื่อสาร
สนทนากับคนที่ไม่รู้จัก
ถึงแม้จะเป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันเองก็ตาม การสอบถามทางกับคนที่ไม่รู้จักนั้น ก็มีคน
ที่ไม่กล้าพอที่จะเข้าไปสอบถาม พูดคุยอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และผู้คนส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึก เช่น โกรธหรือดีใจ เศร้าเสียใจ จึงพูดได้ว่าเป็น
ลักษณะพิเศษของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

คนญี่ปุ่นเป็นคนที่พูดอะไรไม่ชัดเจนใช่ไหม?

คนญี่ปุ่นถูกมองว่า เป็นคนลักษณะที่ลังเลในการจะแสดงออกถึงความรู้สึก หรือสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองออกมาเป็นคำพูด
โดยเฉพาะกับคู่สนทนาที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยจะมีคนที่มักจะปฎิเสธ
ความต้องการของคู่สนทนาได้ไม่เก่ง อยู่มาก
นั้นคือการที่มีความรู้สึกว่าต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกไม่ดี
เป็นอย่างมาก การคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สนทนา และการไม่ค่อยแสดงความ
รู้สึกของตนเองออกมานั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องที่งดงามจนเป็นเหมือนกับวัฒนธรรม
ที่ฝังรากลึกสำหรับความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหม?

ที่ญี่ปุ่นมีคนไม่ถนัดที่จะพูดภาษาอังกฤษอยู่มาก ดังนั้นหลักการคือจะต้องพูดด้วยภาษาอังกฤษที่ง่าย ๆ ช้า ๆ และชัด ๆ
ถึงแม้จะไม่ถนัดเรื่องของ "การพูด การฟัง" ภาษาอังกฤษ แต่ก็มีคนญี่ปุ่นที่เก่งใน
ด้าน "การอ่าน การเขียน" อยู่ด้วย ดังนั้นถ้าอยากจะสื่อสาร สนทนาให้ได้ ก็ให้
ลองใช้เรื่องของการเขียนดูก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน

อาจจะมีบางคนที่คิดว่า "คนญี่ปุ่นนั้นขี้อาย คุยยาก" อยู่แต่ถ้าคิดด้วยความรู้สึก
เรียบง่ายว่า อยากจะสื่อสาร สนทนาด้วย แล้วล่ะก็คู่สนทนาเองก็คงเปิดใจให้
อย่างแน่นอน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้