ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Update:

ขออธิบายเกี่ยวกับวิธีรับมือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในระหว่าง
ที่ท่องเที่ยว เช่น พายุไต้ฝุ่นในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง หรือ
หิมะตกหนักในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ

เกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่นจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ร่วง
เพราะจะหมุนเคลื่อนที่จากภาคตะวันตกเฉียงใต้ไปยังภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ดังนั้นบางครั้งจะเป็นรูปแบบที่ผ่านเกาะญี่ปุ่นตลอดตามแนวยาวพอดี
และจะทำให้โอกินาว่าได้รับความเสียหายมากอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ตรวจสอบพยากรณ์พายุไต้ฝุ่น

กรณีที่มาเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูพายุไต้ฝุ่นช่วงตั้งแต่ฤดูร้อนจนถึง
ฤดูใบไม้ร่วงนั้น บางครั้งเที่ยวบินจะถูกยกเลิกในตอนที่มีพายุ
ไต้ฝุ่นเข้าด้วย

การรับมือตอนพายุไต้ฝุ่นเข้า

ให้ลองดูสถานการณ์ที่โรงแรมที่พักในเวลาที่พายุไต้ฝุ่นเข้าระหว่าง
ที่กำลังพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
ควรตรวจสอบข้อมูลของพายุไต้ฝุ่นด้วยโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต
อยู่บ่อย ๆ
นอกจากนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้ทางน้ำ ชายฝั่ง หรือแม่น้ำเป็นต้น ทั้งยัง
อาจมีอันตรายจากน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักอีกด้วย

เกี่ยวกับหิมะตกหนัก

ตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลินั้น ควรระวังเรื่องหิมะตกหนัก
ตอนที่ไปทางฮอกไกโด โทโฮคุ หรือภูมิภาคโฮคุริคุ

การรับมือกับหิมะตกหนัก

ให้สวมรองเท้าที่ลื่นยากและควรระวังเรื่องการลื่นล้ม และควรสวม
ถุงมือไว้เผื่อในตอนที่ลื่นล้มด้วย
อีกทั้งยังไม่ควรถือของหนักหรือถือร่มจนมือไม่ว่างอีกด้วย

การรับมือกับฝนตกหนัก

บางครั้งจะถูกฝนตกหนักเป็นจุด ๆ โถมเข้าใส่ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล
จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการประกาศเตือนภัยหรือ
สัญญาณเตือนภัยที่อุตุนิยมวิทยาประกาศ

การรับมือกับน้ำท่วมและดินถล่ม

เรื่องควรระวังในตอนที่ฝนตกหนักคือภัยพิบัติจากน้ำท่วมและดินถล่ม
ทั้งยังควรระวังเรื่องแม่น้ำที่ไหลเร็วขึ้นเพราะทางที่ลาดเอียงมากด้วย

ภัยจากแผ่นดินไหว

ภัยจากแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่เลือกจังหวะเวลาไม่ได้ และควรระวังอยู่
ตลอดเวลา และแผ่นดินไหวเล็ก ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็มี
เกิดขึ้นกันอยู่ทุกวันด้วย

การรับมือตอนที่เกิดแผ่นดินไหว

จำเป็นต้องหลบภัยไปยังสถานที่ปลอดภัยทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนภัย
แผ่นดินไหวล่วงหน้าประกาศออกมาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
ส่งข้อมูลแผ่นดินไหวเป็นภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า "Safety tips" ได้ด้วย

การรับมือกับสึนามิ

ควรระวังเรื่องสึนามิในกรณีที่อยู่ในบริเวณใกล้กับทะเล และควร
ตรวจสอบข้อมูลสึนามิด้วยรายการข่าวทางโทรทัศน์ และถ้ามี
อันตรายก็ให้หาสถานที่สูง ๆ ไว้

การรับมือกับภูเขาไฟระเบิด

ในญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรต้องระวังเรื่อง
ภูเขาไฟระเบิดไว้ด้วย
และควรตรวจสอบข้อมูลภูเขาไฟไว้ล่วงหน้าในตอนที่จะปีนเขา เพราะ
มีแผนที่แสดงตำแหน่งอันตรายในตอนที่ภูเขาไฟระเบิด
จึงควรเตรียมแผนที่ไว้ด้วยจะดีกว่า

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้