สี่ฤดูกาลของญี่ปุ่นและสภาพอากาศ

สี่ฤดูกาลของญี่ปุ่นและสภาพอากาศ

Update: 2 พ.ย. 2559

ภูมิอากาศในญี่ปุ่นจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามฤดูกาลทั้งสี่

ภูมิประเทศของญี่ปุ่นและลักษณะพิเศษของสภาพอากาศ

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่ประเทศน้อย แต่มีลักษณะแคบและยาวทอดไปทางเหนือใต้
"ฮอกไกโด" ในเขตเหนือเป็นเขตอากาศหนาว
และ"โอกินาว่า" ในเขตใต้เป็นเขตอากาศร้อน
เกาะฮอนชูที่อยู่ส่วนกลางเป็นเทือกเขาทอดยาวไปทางเหนือใต้
ฝั่งตะวันออกที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีฝนตกมากในฤดูร้อน
ส่วนด้านตะวันตกที่ติดกับทะเลญี่ปุ่นจะมีหิมะมากในฤดูหนาว

ลักษณะพิเศษของฤดูใบไม้ผลิ

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่สภาพอากาศดี พอ ๆ กับฤดูใบไม้ร่วง
เป็นช่วงที่สามารถรับรู้ถึงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
"การชมซากุระ" ที่เป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นก็สามารถทำได้ในฤดูนี้
ทว่า ในฤดูกาลนี้บางช่วงอากาศจะอบอุ่น
แต่บางครั้งอากาศก็หนาวลงอย่างกะทันหันในวันถัดไป

ลักษณะพิเศษของฤดูร้อน

ฤดูร้อนในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เป็นช่วงที่ร้อนอบอ้าว ความชื้นสูง
หากดูจากอุณหภูมิเฉลี่ยแล้ว อาจจะไม่ได้ร้อนมาก
แต่ความชื้นสูง ทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าวมาก

ฤดูฝน

ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกมาก
เรียกว่าเป็น"หน้าฝน"ของญี่ปุ่น
ในฤดูฝน บริเวณโดยรอบของญี่ปุ่นจะได้รับอธิพลจาก "ความกดอากาศสูงทะเลโอคอตส์ก" และ "ความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิก" ในระดับพอๆกัน
เกิดแนวปะทะคงที่ ทำให้อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น อากาศร้อนอบอ้าวและเกิดฝน
จึงเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวเท่าไรนัก
"ฤดูฝน" แนวปะทะจะเคลื่อนจากทางใต้ไปทางเหนือ จึงเกิดหน้าฝนขึ้นก่อนทางใต้
และขยับไปทั่วเกาะญี่ปุ่นในทางเหนือในเวลา 1 เดือน
ทว่า ที่ฮอกไกโดไม่มี "ฤดูฝน" เมื่อหมด"ฤดูฝน"แล้วจะเข้าฤดูร้อนอย่างจริงจัง

ลักษณะพิเศษของฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงที่อากาศดีเหมือนฤดูใบไม้ผลิ
ไม่มีความหนาวและอุ่นสลับกันอย่างรุนแรงเท่ากับฤดูใบไม้ผลิ จึงสามารถอยู่ได้ง่าย
ในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
จะมีนักท่องเที่ยวมาชมใบไม้เปลี่ยนสีตามแหล่งต่างๆมากมาย

ฤดูแห่งพายุไต้ฝุ่น

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้า
หากอยู่ในเส้นทางของแนวพายุไต้ฝุ่น
จะมีลมแรงและฝนตกหนักจนไม่สามารถออกนอกบ้านได้ 1-2 วัน
และในบางครั้งการขนส่งสาธารณะก็อาจหยุดการทำงานด้วยเช่นกัน

ลักษณะพิเศษของฤดูหนาว

ฤดูหนาวในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมาก
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทะเลญี่ปุ่น เช่น โตไก และ โฮคุริคุ นั้น
บางครั้งก็มีหิมะตกหนาหลายเมตร
ด้านมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีหิมะตกหนามากขนาดนั้น
แม้อากาศจะหนาวแต่ก็มีอากาศแจ่มใสปลอดโปร่งติดต่อกันหลายวัน

สุดท้ายนี้

รับรู้ถึงความแตกต่างของสี่ฤดูของญี่ปุ่น
ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและฤดูฝน ไต้ฝุ่น หิมะในฤดูหนาว
และไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนานกัน

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้