ใช้เวลาอย่างไรในหนึ่งปีที่ญี่ปุ่น?

ใช้เวลาอย่างไรในหนึ่งปีที่ญี่ปุ่น?

Update: 2 พ.ย. 2559

ใช้เวลาอย่างไรในหนึ่งปีที่ญี่ปุ่น? จะขออธิบายเกี่ยวกับกำหนดการ วันหยุด
High season และ Low seasonของการท่องเที่ยวญี่ปุ่นในหนึ่งปี

วันหยุดราชการและวันหยุดของญี่ปุ่น

วันหยุดราชการของประชาชนในญี่ปุ่นมีปีละ 16 วัน
นอกจากวันหยุดราชการของประชาชนตามบริษัทต่างๆแล้ว
ปรกติยังมีวันหยุดโอบ้ง(เทศกาลเซ่นไหว้บรรพบุรุษ) และวันหยุดสิ้นปีไปจนถึงต้นปีใหม่
แต่ก็มีร้านค้าขนาดใหญ่บางแห่งที่เปิดทำการนอกเหนือจากวันหยุดสิ้นปีและต้นปีใหม่
ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทั้งสิ้นปีและต้นปีใหม่
สำหรับโรงเรียน ตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมคือวันหยุดฤดูร้อน
ส่วนวันหยุดฤดูหนาวจะมีเพียงหนึ่งสัปดาห์ในช่วงสิ้นปีและต้นปีใหม่
และมีวันหยุดฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

ปีงบประมาณใหม่ของญี่ปุ่นคือเดือนเมษายน

ญี่ปุ่นแตกต่างจากประเทศตะวันตก
ทั้งโรงเรียนและบริษัทจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนเมษายนที่ดอกซากุระบาน
ที่ญี่ปุ่นนอกจากจะมีปฏิทินและสมุดบันทึกส่วนตัวที่เริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมแล้ว
สมุดบันทึกส่วนตัวและปฎิทินที่เริ่มต้นด้วยเดือนเมษายนก็เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

High seasonของญี่ปุ่น

High seasonของสันทนาการในประเทศญี่ปุ่นนั้น
หลัก ๆ จะเป็นช่วง 2 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมจะเป็นวันหยุดฤดูร้อนของโรงเรียน
ช่วงเวลานี้จะมีการจัดงานเทศกาลฤดูร้อน เทศกาลดอกไม้ไฟ ฯลฯ
ฤดูกาลของสันทนาการจะมี 3 ครั้งต่อปี
วันหยุดราชการที่เรียกว่า Golden week คือวันหยุดต่อเนื่องยาวนานในเดือนพฤษภาคม
วันหยุดโอบ้งกลางเดือนสิงหาคม และวันหยุดสิ้นปีและต้นปีใหม่
ช่วงเวลานี้การคมนาคมหลัก เช่น รถไฟชิงคันเซ็น หรือท้องถนน
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะค่อนข้างเบียดเสียด
ค่าใช้บริการของสถานที่พักก็มีราคาแพงขึ้น

Low season ของญี่ปุ่น

ในทางกลับกัน สามารถหลีกหนีความเบียดเสียดของสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
นอกจากวันหยุดฤดูร้อน Golden week และช่วงสิ้นปีและต้นปีใหม่ได้
โดยเฉพาะตั้งแต่หลังGolden week ไปจนถึงก่อน"วันทะเลแห่งชาติ"ในเดือนกรกฎาคม
และหลัง "วันบรรลุนิติภาวะ" ในเดือนมกราคม ยกเว้นลานสกี จะถือเป็นช่วงโลซีซั่น

วันหยุดราชการในฤดูใบไม้ผลิ

วันที่ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนในเดือนมีนาคมคือวันวสันตวิษุวัต
เป็นวันแสดงความรักต่อสิ่งมีชีวิตและแสดงความชื่นชมธรรมชาติ
ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา จะเป็นวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม
Golden week คือวันที่ 3 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 4 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสีเขียว
และวันที่ 5 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเด็ก

วันหยุดราชการในฤดูร้อน

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคมเป็นวันทะเลแห่งชาติ
เป็นวันขอพรให้ญี่ปุ่นที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลมีความรุ่งเรือง
พร้อมกับแสดงความขอบคุณต่อความกรุณาของทะเล
วันที่ 11 สิงหาคมเป็นวันภูเขาแห่งชาติ
เป็นวันที่แสดงความขอบคุณต่อความกรุณาของภูเขาที่ได้รับโอกาสได้ใกล้ชิดกับภูเขา

วันหยุดราชการในฤดูใบไม้ร่วง

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนเป็นวันผู้สูงอายุ
เป็นวันให้ของขวัญแก่ปู่ย่าตายายของตนเอง เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้ร่วงจะมีวันศารทวิษุวัต
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมเป็นวันแห่งกีฬา วันที่ 3 มีนาคมเป็นวันวัฒนธรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณแรงงาน ซึ่งฤดูใบไม้ร่วงจะมีวันหยุดราชการหลายวัน

วันหยุดราชการในฤดูหนาว

วันที่ 23 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์
ซึ่งครองราชย์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็ถือวันหยุดราชการเช่นกัน
วันที่ 1 มกราคมซึ่งเป็นวันต้อนรับปีใหม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
จึงมีร้านค้าหลายแห่งไม่เปิดทำการ วันหยุดราชการในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม
เป็นวันบรรลุนิติภาวะ ชายหญิงที่เพิ่งจะอายุครบ 20 ปีจะแต่งเครื่องแบบเต็มยศ
เข้าร่วม"พิธีบรรลุนิติภาวะ"
ส่วนวันกำเนิดประเทศญี่ปุ่นที่เป็นวันที่ระลึกถึงการก่อตั้งประเทศคือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้