การขับขี่รถยนต์

การขับขี่รถยนต์

Update: 25 ต.ค. 2559

คนที่อยากเที่ยวรอบ ๆ ญี่ปุ่น ไม่ใช่แต่เพียงเมืองใหญ่ ๆ อย่างโตเกียวหรือ
โอซาก้า ถ้าอยากจะวนรอบบริเวณที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของชานเมืองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถยนต์

สิ่งจำเป็นเพื่อที่จะขับขี่ในญี่ปุ่น

จำเป็นต้องมีใบขับขี่อันใดอันหนึ่งตามข้างล่างต่อไปนี้
-ใบขับขี่ญี่ปุ่น
-ใบขับขี่สากล (ประเทศสมาชิกสนธิสัญญาเจนีวาออกให้ตามสนธิสัญญาเจนีวา จะไม่ยอมรับการ
ขับขี่ที่ได้รับใบขับขี่สากลตามสนธิสัญญาที่นอกเหนือจากสนธิสัญญาเจนีวา
(อย่างเช่นอนุสัญญา
กรุงเวียนนาปี ค.ศ. 1968) ให้ระวังในจุดนี้ด้วย)
-ใบขับขี่ต่างชาติ+แนบฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น (ในปัจจุบันรับแค่ 1 เขต 6 ประเทศเท่านั้นได้แก่
สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐสโลวีเนีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรเบลเยียม ราชรัฐโมนาโกและไต้หวัน)

กฎระเบียบการจราจรของญี่ปุ่น

คนเดินให้เดินชิดขวา รถยนต์ รถสองล้อและรถจักรยานให้เดินรถชิดซ้าย
ถ้าเป็นรถยนต์กับรถสองล้อ ให้สิทธิรถสองล้อก่อน
ถ้าเป็นรถสองล้อกับคนเดิน ให้สิทธิคนเดินก่อน

ห้ามขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่หรือขับขี่ขณะดื่มเหล้า

ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือผู้ที่ดื่มเหล้า ห้ามขับขี่โดยเด็ดขาด
กรณีที่ดื่มเหล้า ให้ใช้บริการคนขับรถแทน และมีการบังคับให้คนขับกับคนที่นั่งด้วยจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
สำหรับเด็กเล็กอายุไม่ถึง 6 ขวบก็จะต้องใช้ที่นั่งสำหรับเด็กด้วย

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ขับรถ
ไม่ว่าจะเป็นโทรคุย การดูจอโทรศัพท์หรือจะเป็นถือเอาไว้ในมือ ถือว่าอยู่ใน
กลุ่มที่จะต้องรับโทษ กรณีที่จะใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ระวังรอบข้างแล้วหยุดรถ
หลังจากนั้นถึงค่อยใช้

แตร

แตรให้ใช้เฉพาะกรณีที่อันตรายเท่านั้น อย่าได้ใช้แบบไม่คิด

เว้นระยะห่างระหว่างรถให้พอเหมาะ

ตอนที่กำลังวิ่งหรือช่วงรถติด อย่าลืมเว้นระยะห่างระหว่างรถให้พอเหมาะ
ถ้าเว้นระยะห่างระหว่างรถให้พอเหมาะแล้ว ต่อให้เกิดการชน ส่วนมากก็จะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ร้ายแรงได้

ไฟฉุกเฉินรถ

ไฟฉุกเฉินรถใช้ในตอนที่ฉุกเฉิน แต่ก็มีการใช้ไฟฉุกเฉินกระพริบ 1-2 ครั้ง
เพื่อแสดงความตั้งใจว่า "ขอบคุณ" ในกรณีที่ได้รับการเปิดทางให้เข้าเลน
นอกจากนั้นแล้ว เนื่องจากมีรถติดข้างหน้าแล้วลดความเร็วอย่างกระทันหัน
ก็จะใช้ไฟฉุกเฉิน

ที่จอดรถแบบมีที่กั้น

ที่จอดรถแบบมีที่กั้น ถ้าได้รับตั๋วจากที่ออกตั๋วแล้ว ที่กั้นก็จะยกขึ้นแล้วเข้าไป
จอดได้ ถ้าเข้าร้านที่สร้างคู่กันที่จอด ก็จะมีบ้างที่ได้รับบริการส่วนลดค่าจอด
ตรงทางออก ให้นำตั๋วที่ได้รับตอนทางเข้าใส่เข้าในเครื่องชำระเงิน พอชำระเงิน
เสร็จที่กั้นก็จะยกขึ้นแล้วสามารถออกจากที่จอดได้
เพราะฉะนั้นควรระวังไม่ให้ตั๋วจอดรถหายไม่เช่นนั้นจะออกไม่ได้

ที่จอดรถแบบแฟลป (มีบานพับกั้นใต้รถไม่ให้เคลื่อนรถ)

เมื่อจอดรถแล้วบานพับจะกั้นขึ้นมา จะทำให้ไม่สามารถเคลื่อนรถได้
พอบานพับตั้งกั้นขึ้นก็จะเริ่มนับเวลา ชำระเงินค่าจอดได้ที่เครื่องชำระเงิน
ตอนที่จะชำระเงิน ให้กรอกหมายเลขที่จอดรถ และกดยืนยัน แล้วกดปุ่ม
ชำระเงิน เสร็จแล้วให้ตรวจดูว่าบานพันได้ถูกเอาลงแล้ว จากนั้นจึงค่อย
เคลื่อนรถออก

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้