ถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นล่ะก็

ถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นล่ะก็

Update: 25 ต.ค. 2559

กฎจราจรที่ควรปฎิบัติตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นคือ? ใบขับขี่จำเป็นไหม ?
เราจะขอแนะนำเรื่องจำเป็นที่ควรรู้

เกี่ยวกับใบขับขี่

ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบขับขี่ของญี่ปุ่นในการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นจะต้องมีตามเงื่อนไข
ตามข้างล่างต่อไปนี้

-ใบขับขี่สากลตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนน
-ใบขับขี่ที่ออกโดยต่างประเทศที่เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ (เฉพาะที่มีแปลภาษาญี่ปุ่นแนบ
จัดทำขึ้นโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศของตนเอง สถานกงสุลหรือ JAF เท่านั้น)

นอกจากนี้ ระยะเวลาที่สามารถใช้ขับขี่ได้จะเป็น 1 ปีหลังจากที่มาญี่ปุ่น หรือในช่วงเวลา
การใช้งานที่อนุญาตตามความเหมาะสม

ในการทำใบขับขี่ญี่ปุ่น

คนต่างชาติก็สามารถทำใบขับขี่ของญี่ปุ่นได้ ไปยืนเรื่องที่ศูนย์ใบอนุญาตขับขี่จากตำรวจ
ประจำจังหวัดของเขตที่อยู่อาศัย ถ้าผ่านการสอบทฤษฎีและการสอบปฎิบัติก็จะได้รับการ
ออกให้ กรณีที่มีใบขับขี่ที่ออกที่ต่างประเทศและถูกพิจารณาแล้วว่าไม่มีปัญหาทางทฤษฎี
หรือความรู้ที่จำเป็นในการขับขี่ ก็จะได้รับการยกเว้นการสอบส่วนหนึ่ง การสอบนอกจาก
เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วส่วนมากจะสามารถเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษา
โปรตุเกส ภาษาอื่น ๆ นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตพื้นที่ และจะไม่ยอมรับการยื่นขอจาก
บุคคลที่มาแทนตัวเอง

เอกสารยื่นขอที่จำเป็นในการทำใบขับขี่

ในการทำใบขับขี่ญี่ปุ่นมีเอกสารหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องยื่น สิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมไว้
ก่อนดำเนินการขอคือ ต้องมี "หนังสือเดินทาง" (กรณีที่มี "ทะเบียนบ้าน"ที่ญี่ปุ่น ให้ใช้
สำเนา"ทะเบียนบ้าน") กรณีคนที่มีใบขับขี่จากต่างประเทศ ให้ถือใบขับขี่กับเอกสารที่
แปลใบขับขี่ของตัวเองที่ถูกออกให้อย่างเป็นทางการจากสถานทูตไป กรณีใบขับขี่
ต่างประเทศ จำเป็นจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
มากกว่า 3 ปี และคนที่มีบัตรประจำตัวชาวต่างชาติก็จะต้องถือไปแสดงด้วย
เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นส่วนมากจะมีให้พร้อมอยู่ที่ศูนย์ขอใบอนุญาต แบบฟอร์มใบสมัคร
ขอใบขับขี่ รูปหน้าที่ใช้ติดลงในแบบฟอร์ม ขั้นตอนการดำเนินค่าธรรมเนียมจะทำอยู่ที่
ศูนย์ขอใบอนุญาต

สวมหมวกกันน็อก

มอเตอร์ไซค์ต่างจากรถยนต์และมีรูปร่างขนาดเล็กจึงมองไม่เห็นได้ง่าย เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่สำคัญคือ การปกป้องตัวเองด้วยการรักษากฎจราจรหรือรักษามารยาท สวมชุดที่มีสี
สะดุดตาทำให้คนอื่นเห็นได้ง่ายหรือจะใส่เป็นสะท้อนแสงเอาไว้ก็ได้ และตอนที่จะขี่
มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นก็มีระเบียบให้สวหมวกกันน็อก สวมใส่หมวกกันน็อกที่มี "สัญลักษณ์
PS(C)" "สัญลักษณ์ JIS" "สัญลักษณ์ SG" ติดอยู่ที่ผ่านมาตรฐาน SG และรัดสายคาดคอ
ให้แน่น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
มีโอกาสที่จะทำให้เสียเปรียบในการประกันได้

เกี่ยวกับการขี่ซ้อนสองคน

มอเตอร์ไซค์ได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่านั่งได้ถึงแค่ 2 คน นอกจากผู้ขี่แล้วมีคนจำนวนมากนั่ง
ไปด้วยถือว่าผิดกฎหมาย และกรณีที่ขี่ซ้อนสองก็มีเงื่อนไข อย่างแรกจำเป็นต้องได้รับ
อนุญาตมาหลายปีที่แน่นอนแล้ว กรณีที่จะวิ่งบนถนนทั่วไปต้องได้รับการอนุญาต 1 ปี
และทางหลวงต้องผ่านมาอย่างน้อย 3 ปี ไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมรับให้ขี่ซ้อนสอง และรูปร่าง
ขนาดมอเตอร์ไซค์ก็มีเงื่อนไขด้วย นอกจากจะมีชิ้นส่วนที่พร้อมในการขี่ซ้อนสองคนแล้ว
จำเป็นจะต้องมีปริมาณไอเสียในถนนทั่วไปอยู่ที่ 50 cc ทางหลวงอยู่ที่ 126 cc ขึ้นไป
อีกทั้ง ถ้าเป็นทางหลวงแล้วผู้ขี่อายุไม่ถึง 20 ปีขึ้นไป ก็จะไม่ยอมรับให้ขี่ซ้อนสองด้วย
เช่นกัน

วิธีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

ถ้าเป็นถนนที่มีสองช่องทางเดินรถ ส่วนมากคงจะวิ่งตามเส้นปะช่องระหว่างรถ ตอนที่จะ
เปลี่ยนช่องเดินรถให้ส่งสัญญาณไฟกะพริบก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนช่อง 3 วินาที ต้องส่งออก
ไปต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วินาที

เกี่ยวกับการปรับแต่งที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

การปรับแต่งติดท่อไอเสียที่ส่งเสียงดัง หรือการถอดมิเตอร์ความเร็วออกถือว่าเป็น
การกระทำผิดกฎหมาย และการทำให้ป้ายทะเบียนรถมองเห็นยากหรือพับหักก็ถือว่า
ผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับการขับขี่อันตราย

ถึงการขับขี่ไปด้วยใส่หูฟังฟังเพลงไปด้วยตามกฎหมายการจราจรบนท้องถนนแล้วจะไม่มี
ข้อผิดกฎหมาย แต่จะมีข้อยกเว้นตามแต่ละเขตพื้นที่ที่อาจจะมีการปรับเงินในการทำผิด
กฎระเบียบ สิ่งที่ผิดกฎอย่างเห็นได้ชัดเลยคือการเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยขับขี่ไปด้วย
ปริมาณไอเสียน้อยกว่า 50 cc จะโดนปรับ 5,000 JPY หรือถ้าปริมาณไอเสียมากกว่านั้นก็
จะโดนค่าปรับเป็นเงิน 6,000 JPY และก็จะถูกเพิ่มคะแนนทำผิดกฎด้วย 1 คะแนน

สุดท้ายนี้

ควรจะรู้กฎระเบียบของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่น และขับขี่ด้วยความมีน้ำใจด้วย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้