HOME เรียวโงะกุ/ TOKYO SKYTREE(R) สนุกไปกับกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นและการชมเข้าชมซูโม่ครั้งแรก !
สนุกไปกับกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นและการชมเข้าชมซูโม่ครั้งแรก !

สนุกไปกับกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นและการชมเข้าชมซูโม่ครั้งแรก !

Update: 19 ต.ค. 2559

ซูโม่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นที่ดำเนินมา
กว่า 1500 ปี หากท่าทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และกฏกติกา
ของซูโม่ไว้ล่วงหน้าแล้ว จะสามารถรับชมซูโม่ได้สนุกขึ้นอย่างแน่นอน

ประวัติศาสตร์ของซูโม่

ประวัติศาสตร์ของซูโม่

ต้นกำเนิดของซูโม่ปรากฏอยู่แม้แต่ในตำนานของเหล่าเทพ
กล่าวกันว่ามีต้นกำเนิดอยู่ที่ประมาณปี ค.ศ. 712
ไม่นานนัก ซูโม่ก็ได้กลายเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อทำนาย
การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของปีนั้น ๆ
ภายใต้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนี้ ซูโม่ก็มีหารตั้งกฎกติกาขึ้น
พร้อม ๆ ไปกับปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบเป็นกีฬา
ในปัจจุบัน ซูโม่ได้เป็นกีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นที่ทำให้ทั่วโลก
หลงใหล

คู่มือสำหรับการชมโอซูโม่ครั้งแรก

ใน 6 รอบของฮงบะโช (ชื่อรายการการแข่งขันซูโม่ของญี่ปุ่น)
โอซูโม่ (การแข่งขันซูโม่ระดับมืออาชีพ) จะถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬา
แห่งชาติเรียวโงะกุ ซึ่งในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน
เกมการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากมาย จะถูกจัดขึ้นในสถานที่แห่งนี้
ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของซูโม่

บังซึเกะคือ

บังซึเกะคือ

นักซูโม่จะถูกแสดงตำแหน่งขั้นโดยตารางที่เรียกว่า "บังซึเกะ"
ตำแหน่งอันดับที่ 1 จากบนสุดเรียกว่า โยโกะซุนะ ถัดจากนั้นเรียกว่า
โอเซะกิ รองลงมาคือ เซกิวะเกะ, โคะมุซุบิและมาเอะงะชิระ
ซึ่งบังซึเกะมีทั้งสำหรับนักซูโม่ฝั่งตะวันออก และสำหรับนักซูโม่ฝั่งตะวันตก
การแบ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นตัดสินโดยผลงานจากการแข่งครั้งที่ผ่านมา
ในกรณีที่เป็นบังซึเกะอันดับเดียวกัน จะถือว่าฝั่งตะวันออกมีตำแหน่ง
เหนือกว่า

คู่มือสำหรับการชมโอซูโม่

คู่มือสำหรับการชมโอซูโม่

ซูโม่ที่สืบทอดกันมายาวนานแต่โบราณ เป็นกีฬาที่เคารพขนบธรรมเนียม
และมารยาท อีกทั้ง มีสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการแพ้ชนะอยู่มากมาย
เพื่อรักษาวัฒนธรรมซูโม่ให้คงอยู่ต่อไป การรักษามารยาทของผู้เข้าชม
การแข่งขันก็สำคัญเช่นกัน ขอแนะนำถึงแนวทางในการรับชม และมารยาท
ที่ควรจดจำ

วิธีการซื้อตั๋ว

ตั๋วของซูโม่มีอยู่สองประเภทคือ ตั๋วแบบจองล่วงหน้า และตั๋วแบบ
ซื้อในวันงาน สามารถซื้อได้ผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต
สำหรับตั๋วแบบซื้อในวันงานจะสามารถหาซื้อได้ที่สถานที่จัดการ
แข่งขันซูโม่ แต่ก็ควรระวังไว้ด้วยว่าในวันสุดท้ายของการแข่งที่
ได้รับความนิยมสูง ตั๋วจะถูกขายหมดอย่างรวดเร็ว

ประเภทของที่นั่ง

ที่นั่งของโอซูโม่แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
"ทะมะริเซะกิ" "มะซุเซะกิ" และ "ที่นั่งชั้นสอง"

"ทะมะริเซะกิ" ที่ใกล้เวทีที่สุด

ทะมะริเซะกิเป็นที่นั่งระดับสูง และถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ซุนะคะบุริเซะกิ"
ที่เป็นที่นั่งที่ถูกจัดอยู่ในบริเวณที่ใกล้เวทีที่สุด โดยปกติแล้วจะเป็นที่นั่ง
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีบริเวณที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้
แม้ว่าจะสามารถชมการแข่งขันอันสมจริงได้อย่างใกล้ชิด แต่ก็ควร
ระมัดระวังไว้ด้วย เนื่องจากมีโอกาสที่นักซูโม่จะล้มออกมาจากเวที

สำหรับการเข้าชมครั้งแรก ขอแนะนำ "มะซุเซะกิ"

ตรงกันข้ามกับที่นั่งชั้นสูงอย่างทะมะริเซะกิ ตั๋วแบบ "มะซุเซะกิ"
เป็นที่นั่งที่สามารถรับประทานอาหารไปพร้อม ๆ กับชมการแข่งขัน
อย่างสนุกสนานได้ ที่นั่งมะซุเซะกิสำหรับหนึ่งคนจะถูกแบ่งเป็น
ทรงสี่เหลี่ยมนั้นที่มีลักษณะคล้ายกับ "มะซุ" ภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
ที่ใช้ใส่สาเก จึงทำให้ตั๋วนี้ถูกเรียกเช่นนั้น มะซุเซะกิ โดยแบ่งเป็น
ที่นั่ง A B และ C โดยเรียงตามความใกล้จากเวที
ที่นั่ง A เป็นที่นั่งสำหรับ 1-2 คน หรือ สำหรับ 4 คนก็มีด้วยเช่นกัน
ที่นั่ง B และ C เป็นที่นั่งสำหรับ 4 คน
ที่ชั้น 2 นั้นก็ยังมีที่นั่งแบบอิสระ ซึ่งสามารถเลือกที่นั่งให้พอดีกับ
จำนวนคนตามที่ต้องการได้

มารยาทในการชมซูโม่

กฎในการชมการแข่งขันซูโม่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของที่นั่ง
ทะมะริเซะกิจะห้ามอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามถ่ายรูป และห้ามใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากทะมะรเซะกิเป็นที่นั่งที่อยู่ใกล้นักซูโม่ที่สุด
กฎเกณฑ์จึงค่อนข้างเข้มงวดกว่าที่นั่งประเภทอื่น
ในทางตรงกันข้าม มะซุเซะกิและที่นั่งชั้น 2 กฎเกณฑ์ในการชมจะไม่
กำหนดไว้อย่างเข้มงวด และยังสามารถรับประทานอาหารได้อีกด้วย
เพื่อเป็นการรักษามารยาทขั้นพื้นฐาน ไม่ควรลุกออกจากที่นั่งระหว่าง
การแข่งขัน และไม่ควรขว้างปาเบาะรองนั่ง หรือกระทำการใด ๆ ที่
เป็นการรบกวนผู้เข้าชมที่อยู่รอบข้าง

พิธี "โดะเฮียวอิริ" ที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน

กล่าวกันว่าพิธีโดะเฮียวอิริ หรือเป็นพิธีกรรมที่มีนักซูโม่ตำแหน่ง
โยโกะซุนะจะปรากฏตัวขึ้น ก็เป็นพิธีที่น่าชมไม่แพ้กับการแข่งขันจริง
ในเวลานั้น "เคะโชมะวะชิ" ที่เป็นสิ่งที่นักซูโม่คาดไว้ที่เอวจะมีสีสัน
และการออกแบบแตกต่างกันไปในแต่ล่ะชิ้น ซึ่งเพียงแค่มองดูก็รู้สึก
ถึงความสนุกแล้ว นักซูโม่จะสวมใส่เคะโชมะวะชิ ปรบมือและย้ำเท้า
โดยที่ไม่ลืมที่จะตะโกน "โย้ยโชะ !" ออกมา ขอแนะนำให้ท่านชมภาพ
เหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังเกมการแข่งขันอย่างตั้งใจ

  • Ryougoku Kokugikan
    両国国技館
    • Address 1-3-28 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015, Japan

เรียนรู้เกี่ยวกับซูโม่ที่พิพิธภัณฑ์ซูโม่

เรียนรู้เกี่ยวกับซูโม่ที่พิพิธภัณฑ์ซูโม่

แม้แต่ในเวลาที่ไม่มีการจัดแข่งขันซูโม่ระดับมืออาชีพ ก็สามารถเข้าชม
"พิพิธภัณฑ์ซูโม่" ที่อยู่ในชั้น 1 ของสนามกีฬาแห่งชาติเรียวโงะกุได้ทุกเวลา
สิ่งที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์คือ "ซูโม่นิชิกิเอะ" ที่คือการวาดภาพอุกิโยะ (ภาพความบันเทิงในสมัยเอโดะ) ซึ่งการเขียนภาพใบหน้าหรือรูปร่าง
ของนักซูโม่เอาไว้ นอกจากนี้ยังมีบังซึเกะ, เคะโชมะวะชิหรือสิ่งของต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับซูโม่จัดแสดงไว้อีกด้วย

  • Sumo Museum
    相撲博物館
    • Address 1-3-28 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015, Japan
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้