HOME ฮาราจุกุ ทำไมภาพวาดอุคิโยะถึงยอดเยี่ยม ?
HOME อุเอะโนะ ทำไมภาพวาดอุคิโยะถึงยอดเยี่ยม ?
HOME เรียวโงะกุ/ TOKYO SKYTREE(R) ทำไมภาพวาดอุคิโยะถึงยอดเยี่ยม ?
ทำไมภาพวาดอุคิโยะถึงยอดเยี่ยม ?

ทำไมภาพวาดอุคิโยะถึงยอดเยี่ยม ?

Update: 2 พ.ย. 2559

ภาพวาดอุคิโยะดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้มาหลงใหลด้วยการจัดวาง
ภาพที่แหวกแนวและสีสันที่สดใส เราขอแนะนำเสน่ห์อันเหลือล้นของ
ภาพวาดอุคิโยะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์กันเถอะ

ภาพอุคิโยะคืออะไร

ภาพอุคิโยะคืออะไร

คำว่า "อุคิ" จากคำว่าอุคิโยะนั้น มีความหมายว่า ความเป็นจริง
ภาพอุคิโยะเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมและ
เป็นกระแสหลักในหมู่คนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
เมื่อได้มีการเริ่มวาดภาพโดยใช้นักแสดงละครชื่อดังหรือสาวงามเป็นต้นแบบ
ก็ได้แพร่หลายออกไปและได้รับความนิยมในขั้นสูงสุด รวมถึงการพัฒนา
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ภาพอุคิโยะโด่งดังเช่น
เดียวกัน และเมื่อหลังจากหนังสือสำหรับผู้คนทั่วไปได้รับความนิยม
นักวาดภาพประกอบหนังสือก็เริ่มหันมาวาดภาพอุคิโยะกันมากขึ้น

ประเภทของภาพอุคิโยะ

ประเภทของภาพอุคิโยะ

ภาพวาดอุคิโยะที่นำเอาชีวิตชาวเมืองและความบันเทิงมาเป็นหัวข้อของ
ภาพนั้น ทำให้มีการวาดภาพเหมือนนักแสดงละครคาบุกิในสมัยนั้น
กันมาก เป็นภาพวาดที่เปรียบเสมือนกับโปสเตอร์ภาพพอร์ทเทรตในปัจจุบัน
นอกจากนี้ หญิงสาวที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ในภาพอุคิโยะก็คือภาพวาด
สาวงามที่ได้รับความนิยมในเอโดะ โดยมีชื่อเรียกภาพลักษณะนี้ว่า
"บิจินกะ (Bijin-ga /ภาพศิลปะสาวงาม)" ว่ากันว่าหญิงสาวที่ถูกนำมา
วาดเป็นภาพอุคิโยะจำนวนมากก็ผันตัวมาเป็นผู้ชมศิลปะ และพากันมาดู
ใบหน้าที่ถูกวาดของตนเองกัน

ภาพอุคิโยะที่กลายเป็นของที่ระลึก

ภาพอุคิโยะที่กลายเป็นของที่ระลึก

สาเหตุที่ทำให้เกิดการวาดภาพทิวทัศน์ในภาพอุคิโยะนั้น เกิดจากการที่ชาว
เมืองมีเวลาว่างขณะเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นเอง นับตั้งแต่นั้นมาภาพวาด
ทิวทัศน์ที่สวยงามหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงก็ปรากฏออกมาเป็น
"โปสการ์ด" ที่ใช้เป็นของที่ระลึกหรือที่บันทึกความทรงจำระหว่าง
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาพบ้านเมืองของเอโดะ และภาพภูเขาไฟฟูจิ
ก็เป็นหัวข้อภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

การเกิดกระแสความนิยมภาพวาดอุคิโยะ

ศิลปินที่โด่งดังในวงการนักวาดภาพอุคิโยะ ได้แก่ คะสึชิกะ โฮะกุไซ,
อุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ, คิตะงะวะ อุตะมะโระ, โทชูไซ ชะระคุ ฯลฯ
พวกเขาวาดภาพนักแสดงยอดนิยมหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนักออกแบบภาพโฆษณาก็ว่าได้
ในสมัยนั้น ผู้ที่สร้างแฟชั่นที่ทันสมัยที่สุดคือนางโลมประเภทหนึ่ง
ที่เรียกกันว่า "โออิรัน (Oiran)" วิธีการแต่งหน้าของโออิรันก็มีอิทธิพล
มาถึงภาพวาดอุคิโยะ และสาวชาวญี่ปุ่นยุคนั้นด้วยเช่นกัน

วิธีวาดภาพอุคิโยะที่มีภาพลักษณ์หนักหน่วง

วิธีวาดภาพอุคิโยะที่มีภาพลักษณ์หนักหน่วง

ศิลปกรรมร่วมสมัยของโลกตะวันตกหลังยุคเรอเนซองส์ ได้พัฒนาขึ้นโดย
มุ่งประเด็นไปที่ศิลปะแบบเหมือนจริง สิ่งที่สร้างความตะลึกให้กับเหล่า
จิตรกรในสมัยนั้นก็คือ ภาพวาดอุคิโยะที่เป็นภาพวาดที่เน้นสัดส่วนตาม
แบบจริง (Perspective drawing) นั่นเอง เนื่องจากภาพอุคิโยะเป็นภาพ
พิมพ์แกะไม้ที่สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้สามารถถ่ายทอด
ลักษณะเด่นเชิงเป้าหมายออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าวจึงทำให้ภาพวาดอุคิโยะแพร่หลายออกไป กล่าวกันว่า เป็นต้น
กำเนิดของการจัดวางองค์ประกอบภาพที่เด่นชัด การลงลายเส้นหนักและ
การใช้สีสันที่สดใสด้วย

ชมภาพวาดอุคิโยะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ภาพอุคิโยะคือศิลปกรรมที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจ และได้รับการประเมินคุณค่า
อย่างงดงามหลังจากส่งผลงานจำนวนมหาศาลออกไปสู่ต่างประเทศ
ซึ่งสถานการณ์นี้ได้สร้างความยากลำบากให้กับนักสะสมในปัจจุบันที่ต้อง
ลำบากไปตามเก็บสะสมอยู่เป็นระยะเวลานาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สามารถชมภาพอุคิโยะชั้นเลิศที่หวนกลับมายังประเทศ
ญี่ปุ่นนี้อีกครั้ง

Ota Memorial Museum of Art (พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ศิลปะโอตะ)

Ota Memorial Museum of Art (พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ศิลปะโอตะ)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านภาพอุคิโยะที่เก็บรวบรวม
ภาพเด่น ๆ ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มจนถึงช่วงท้าย
ที่นี่มีภาพอุคิโยะกว่า 14,000 ภาพ และเก็บรักษาอย่างดีให้คงไว้ซึ่ง
สีสันสดใสเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการภาพอุคิโยะโดยจะสับเปลี่ยน
ภาพต่างกันไปแต่ละเดือน

Tokyo National Museum (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว)

Tokyo National Museum (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว)

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะไว้
มากมาย ทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรม มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ
เปลี่ยนกันไปในแต่ละเดือนตั้งแต่ภาพวาดอุคิโยะไปจนถึงสมบัติของชาติ ฯลฯ
ภายในห้องจัดแสดงถาวรในอาคารหลักกว่า 10 ห้องจะมีผลงาน
ภาพอุคิโยะที่จัดแสดงเรียงตามหัวข้อและฤดูกาลต่าง ๆ เป็นสถานที่
ที่ผู้ชื่นชอบภาพอุคิโยะทั้งจากในและนอกประเทศเข้ามาชมอย่างมากมาย

 • Tokyo National Museum
  • Address 13-9, Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo, 110-8712
   View Map
  • Nearest Station Ueno Station (Hokkaido Shinkansen Line / Tohoku Shinkansen Line / Akita Shinkansen Line / Yamagata Shinkansen Line / Joetsu Shinkansen Line / Hokuriku Shinkansen Line / JR Keihin-Tohoku Line / JR Yamanote Line / JR Tohoku Main Line / JR Utsunomiya Line / JR Takasaki Line / JR Joban Line / Tokyo Metro Ginza Line / Tokyo Metro Hibiya Line)
   10 minutes on foot
  • Phone Number 03-5405-8686

The Tobacco and Salt Museum (พิพิธภัณฑ์บุหรี่กับเกลือ)

The Tobacco and Salt Museum (พิพิธภัณฑ์บุหรี่กับเกลือ)

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำเกลือและวัฒนธรรมบุหรี่
จากทั่วโลก แต่ก็มีภาพอุคิโยะเก็บรวบรวมเอาไว้หลากหลายเช่นเดียวกัน
หนึ่งในนั้นมีผลงานขึ้นชื่อคือ "Touji-zenseibijin-zoroe Ougiya-nai
Hana-ougi Yoshino Tatsuta" ของคิตะงะวะ อุตะมะโระ แต่เนื่องจาก
ไม่ได้มีการจัดแสดงไว้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลจากเว็บไซต์ข้อมูล
นิทรรศการก่อนล่วงหน้า

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้