Language

Search

Menu

แผนเดินเที่ยว "สุงะโมะ" แหล่งรวมตัวของผู้สูงวัย
Update: 6 ต.ค. 2559

แผนเดินเที่ยว "สุงะโมะ" แหล่งรวมตัวของผู้สูงวัย

เมื่อออกจากสถานี JR "สุงะโมะ" ก็จะพบถนนสุงะโมะจิโซ ซึ่งมีร้านค้านับ
200 ร้าน อัดแน่นเรียงรายตามระยะทาง 780 เมตร ในญี่ปุ่นเรียกกันอีกชื่อ
ว่า "ฮะระจุกุของคุณยาย" เป็นถนนที่มีผู้คนจากต่างถิ่นมาเยี่ยมเยือนเป็น
จำนวนมาก เพราะเหตุใดเหล่าผู้สูงอายุจึงมารวมตัวกันที่สุงะโมะ
เมื่อต้องการค้นหาคำตอบก็ต้องมาเยือนสถานที่จริง

สุงะโมะคือ...

สุงะโมะคือ...

สุงะโมะจิโซโดริที่อยู่ ณ นะกะเซ็นโดเก่า ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้น
ในสมัยเอะโดะ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีจุดพักจุดแรกของนะกะเซ็นโด
นับจากจุดเริ่มต้นที่อยู่นิฮมบะชิ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ยังมีสถานที่แห่งความ
ศรัทธาอย่างสุงะโมะโคชินซุกะ และเอโดะโระกุจิโซซงชินโชเทะระ
มาแต่โบราณ ทว่าเนื่องจากวัดโคงันจิของโทะเงนุกิจิโซซงได้ย้ายจาก
อุเอะโนะมาที่สุงะโมะใน ค.ศ. 1891 จึงมีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวน
มากยิ่งขึ้นไปอีก ที่เป็นเมืองการค้าขึ้นมาได้ก็เริ่มจากถนนการค้านี้เช่นกัน

 • Sugamo Jizou-Dori Shopping Center

  Sugamo Jizou-Dori Shopping Center

  Address
  3, Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, 170-0002
  View Map
  Nearest Station
  Sugamo Station
  ・ JR Yamanote Line
  ・ Toei Mita Line
  2 minutes on foot
  Phone Number
  03-3918-2101
  Call
 • ความสนุกไม่ได้อยู่แค่ที่การช็อปปิ้ง!

  ความสนุกไม่ได้อยู่แค่ที่การช็อปปิ้ง!

  ร้านรวงที่เรียงรายอยู่สองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นร้านที่เก่าแก่ชวนให้รู้สึกถึง
  ความอบอุ่นจากสมัยก่อน เช่นร้านเสื้อผ้า ร้านกิโมโน ร้านขนมญี่ปุ่น ร้านโซบะ
  ล้วนแล้วแต่ดำเนินกิจการอยู่อย่างแข็งขัน โดยคงกลิ่นอายของยุคโชวะไว้
  อย่างนั้น นี่เองคือเอกลักษณ์ของถนนนี้ และสิ่งจะสังเกตได้เมื่อมาเดินด้วย
  ตนเอง ก็คือไม่ว่าจะร้านใดก็มีการสื่อสารด้วยรอยยิ้มทั้งสิ้น มิใช่เพียงเรื่อง
  แลกเปลี่ยนซื้อขาย แต่เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยและแย้มยิ้มให้กัน เพียงมา
  เยือนที่เมืองนี้ ไม่ว่าใครก็รู้สึกสนุกสนานและอารมณ์ดี ทุกวันเสาร์ยังมีการตั้ง
  เก้าอี้และโต๊ะเป้นจุดพักตามทาง สื่อถึงหัวใจแห่งการต้อนรับแขกอย่างอบอุ่น
  ของชาวญี่ปุ่น

 • Sugamo Jizou-Dori Shopping Center

  Sugamo Jizou-Dori Shopping Center

  Address
  3, Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, 170-0002
  View Map
  Nearest Station
  Sugamo Station
  ・ JR Yamanote Line
  ・ Toei Mita Line
  2 minutes on foot
  Phone Number
  03-3918-2101
  Call
 • โทะเงะนุกิจิโซซงอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

  โทะเงะนุกิจิโซซงอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

  พระพุทธรูปโทะเงะนุกิจิโซซงประดิษฐานอยู่ที่วัดนิกายโซโต บังโจซังโคกันจิ
  ซึ่งอยู่ประมาณส่วนใจกลางของเมืองการค้าจิโซโดริ ในส่วนของชื่อ "โทะเงะ
  นุกิ" นั้น มีที่มาว่าเมื่อครั้งสมัยเอะโดะชายผู้หนึ่งมีภรรยาป่วยเป็นโรครักษา
  ไม่หาย เขานอนฝันเห็นจิโซซง แล้วเมื่อเขานำ "มิคะเงะ" พระเครื่องที่ถอด
  แบบมาจากพระพุทธรูปดังกล่าวไปลอยแม่น้ำสุมิดะ พร้อมสวดภาวนา ภรรยา
  ของเขาก็หายป่วย อีกด้านก็ว่ามาจากการที่ให้หญิงสาวผู้บังเอิญกลืนเข็ม
  เข้าไป เมื่อกลืน "มิคะเงะ" ตามแล้วเข็มจึงปักพระเครื่องออกมาอย่าง
  ปลอดภัย "มิคะเงะ" ที่ว่ามีคุณในแง่ปลด "หนามแห่งกายและใจ" นี้ มีมอบ
  ให้แขกอยู่ทางด้านหน้าของอารามหลัก ทุก ๆ วันที่ 4, 14 และ 24 ของเดือน
  จะเป็นวันจัดงานวัด มีร้านรวงจำนวนมากตั้งเรียงรายและชุกชมด้วยผู้มีศรัทธา
  หลายหมื่นคน ที่วัดโคกันจินี้ยังรับปรึกษาปัญหาชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจฉุกเฉิน
  จัดแสดงตุ๊กตาโคะเคะชิแบบดั้งเดิมรวมถึงสาธิตการประดิษฐ์ ไปจนถึงการให้
  ความช่วยเหลือการบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว เป็นวัดซึ่งดำเนิน
  กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นที่กล่าวมานี้อยู่มากมาย

 • Togenuki Jizou Koganji

  Togenuki Jizou Koganji

  Address
  3-35-2, Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, 170-0002
  View Map
  Nearest Station
  Sugamo Station
  ・ JR Yamanote Line
  ・ Toei Mita Line
  7 minutes on foot
  Phone Number
  03-3917-8221
  Call
 • ขอเชิญลองชิมลูกกวาดหลากรส!

  ขอเชิญลองชิมลูกกวาดหลากรส!

  หลังจากไหว้โทะเงะนุกิจิโซซงแล้วก็ขอให้แวะร้านคินทะโร่อะเมะที่อยู่อีก
  ฝั่งถนน ร้านแห่งนี้ทำลูกกวาดอยู่ที่นี่มาอย่างต่อเนื่องถึง 60 ปี รสหวานอัน
  ชวนให้ใจละลายและสีสันอันสดใสนี้ มอบความสุขให้แก่ผู้มาเยือนสุงะโมะ
  ตลอดมา รสชาติของลูกกวาดมีมากมายเกินกว่า 50 แบบ ตั้งแต่แบบคลาสสิก
  อย่างลูกกวาดที่มีรูปหน้าคินทะโร่ จนกระทั่งคินะโกะ (ผงถั่วเหลือง) กาแฟ
  บลูเบอร์รี อบเชย และอีกหลากรสครับครันชนิดที่ว่าผู้มาเยือนต้องเจอรสที่
  ถูกใจสักรสแน่นอน

 • Sugamo Kintarouame

  Address
  3-18-16, Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, 170-0002, Japan
 • "อะกะแพ้นส์" (กางเกงในสีแดง) ที่ทำให้สุขภาพดี

  "อะกะแพ้นส์" (กางเกงในสีแดง) ที่ทำให้สุขภาพดี

  ในบรรดาร้านเสื้อผ้าหลายต่อหลายเจ้า กางเกงในสีแดงของร้านหนึ่งเกิดเป็น
  ที่นิยม มีลูกค้าที่มุ่งมาซื้อกางเกงในนี้แน่นร้านแบบวันต่อวัน ร้านที่ว่านี้ก็คือ
  ร้านมะรุจิประจำสุงะโมะนี้นี่เอง ร้านแห่งแรกในโลกที่เชี่ยวชาญด้านกางเกงใน
  สีแดง เมื่อมาถึงหน้าร้านก็จะเห็นป้ายร้านเขียนว่า "กางเกงในสีแดงอันดับหนึ่ง
  ของญี่ปุ่น" ประกาศกระแทกสายตาอยู่อย่างเต็ม ๆ สีแดงถือว่าเป็นสีของสุขภาพ
  ที่ดีและความสุข จึงเป็นของที่เหมาะซื้อฝากผู้สูงอายุ ลูกค้าที่มาซื้อชุดประจำวัน
  ก็จึงมีอยู่มากเช่นกัน นอกจากกางเกงใน ก็มีเสื้อยืด ฮะระมะกิ (ผ้าพันพุงให้อุ่น)
  ถุงเท้า และอื่น ๆ ที่เป็นสีแดงอยู่ล้นหลาม จะซื้อไปฝากคนในครอบครัวก็เหมาะ
  ทีเดียว

 • Maruji

  Maruji

  Address
  4-21-11, Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, 170-0002
  View Map
  Nearest Station
  Koshinzuka Station
  ・ Toden Arakawa Line
  6 minutes on foot
  Phone Number
  03-3910-1409
  Call
 • *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

  แชร์บทความนี้


  ติดตามเราเลยหากคุณชอบบทความนี้