ข้อมูลความปลอดภัยในโตเกียว

ข้อมูลความปลอดภัยในโตเกียว

Update: 12 เม.ย. 2560

เมื่อเทียบประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ๆ แล้วจะเห็นได้ชัดว่ามี
การเกิดอาชญากรรมที่น้อยกว่า แต่ถึงแม้จะบอกว่าปลอดภัยดี
แต่ก็ห้ามประมาทเป็นอันขาด
ครั้งนี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในโตเกียว

เขตใจกลางและเขตบุงเคียวที่มีความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

เขตใจกลางและเขตบุงเคียวที่มีความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

"เขตบุงเคียว" และ "เขตใจกลาง" ถือว่าเป็นย่านที่มีความปลอดภัย
เป็นพิเศษภายในตัวเมืองโตเกียว
เขตบุงเคียวเป็นบริเวณที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยโตเกียว ทั้งยังเต็มไปด้วยต้นไม้ และถือว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัย
ได้ง่ายในตัวเมืองโตเกียว
นอกจากนี้ยังพูดกันว่ากินซ่าที่อยู่ในเขตใจกลางมีกลุ่มคนที่มีฐานะ
ร่ำรวยอยู่มาก และเป็นย่านที่ปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

เขตชินจูกุที่ไม่ปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

เขตชินจูกุที่ไม่ปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด

ชินจูกุมีคาบูกิโจซึ่งเป็นย่านแหล่งบันเทิง ที่อัดแน่นไปด้วยคาบาเร่ต์
คลับ ไนท์คลับ และสถานบริการหลายแห่ง โดยเฉพาะหลังช่วงเย็น
ไปแล้ว ถ้าเดินอยู่ตามถนนก็จะมีคนเข้ามาเรียกแขกด้วย
ถึงแม้จะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ตามที่ต่าง ๆ และมีตำรวจเดินตรวจ
ตราอยู่ด้วย แต่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกพัวพัน
กับปัญหา

แผนที่ข้อมูลอาชญากรรม

แผนที่ข้อมูลอาชญากรรม

ควรดูแผนที่ข้อมูลอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจประกอบ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยภายในเมืองโตเกียว
หรือว่าไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ควรปรึกษากับป้อมตำรวจเมื่อเจอเรื่องอะไรไม่สบายใจ
หรือถูกพัวพันกับปัญหา

ระมัดระวังการถูกขโมยของที่วางไว้

ระมัดระวังการถูกขโมยของที่วางไว้

ระมัดระวังอย่าใช้สัมภาระวางทิ้งไว้เพื่อจองที่ภายในร้านอาหาร
แล้วไปห้องน้ำเป็นต้น

คล้องโซ่ล็อคจักรยาน

คล้องโซ่ล็อคจักรยาน

ควรคล้องโซ่ล็อคจักรยานเช่าที่ใช้ตอนท่องเที่ยวอยู่เสมอ
และไม่ควรประมาทแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นก็ตาม

ระมัดระวังคนโรคจิตลวนลาม

ระมัดระวังคนโรคจิตลวนลาม

ควรระมัดระวังเรื่องคนโรคจิตชอบลวนลวมในตอนที่ใช้บริการรถไฟ
โดยเฉพาะภายในรถไฟที่มีคนแน่น ซึ่งคนจะยืนชิดติดกันมาก
หากแต่งกายเปิดเผยมากอาจจะทำให้ถูกเล็งเป็นเป้าหมายได้ง่าย

*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลขณะลงพิมพ์บทความ

แชร์บทความนี้