HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว กินซะ อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้ คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว อะกิฮะบะระ อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้ คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !
HOME พื้นที่โดยรอบมหานครโตเกียว โตเกียว ฮาราจุกุ อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้ คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !
อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี ! 
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

อาหารการกินและขนบธรรมเนียมประเพณี !
กิจกรรมที่กรุงโตเกียวในเดือนมิถุนายนที่จะทำให้
คุณได้สัมผัสกับ "ความเป็นญี่ปุ่น" ได้อย่างง่ายดาย !

Date published: 30 พ.ค. 2559
Last updated: 28 มิ.ย. 2560

โตเกียวเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีตึกสูงระฟ้าเรียงรายอยู่มากมาย
แต่ก็มีการจัดงานกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกได้ถึงฤดูกาลเป็นจำนวนมาก
สามารถเพลิดเพลินกับศิลปะการแสดงดั้งเดิมและวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่จะนำเสนอไปสู่ทั่วโลกอีก
มากมายหลายอย่างอีกด้วย

"งานเทศกาล Matsuri ไวน์ในประเทศญี่ปุ่น"

"งานเทศกาล Matsuri ไวน์ในประเทศญี่ปุ่น"

วันที่ 3 เดือนมิถุนายน (วันศุกร์) - วันที่ 5 เดือนมิถุนายน (วันอาทิตย์)
กิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 เพื่อต้องการให้ผู้คนได้รู้จักกับไวน์
ของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้มีโรงกลั่นเหล้าองุ่น 51 แห่งจาก 18 พื้นที่
ตั้งแต่ฮอกไกโดฝั่งเหนือจรดเกาะคิวชูที่อยู่ฝั่งใต้ ได้นำไวน์ประมาณ 250 ชนิด
รวมแล้วจำนวน 10,000 ขวดมาออกงานแสดง
อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินกับไวน์จากแต่ละท้องถิ่นได้ภายใต้ท้องฟ้า
สีคราม นอกจากนี้ก็ยังมีมุมนิทรรศการแนะนำไวน์ของญี่ปุ่นและบูธจำหน่าย
ไวน์อีกด้วย

 • Toyosu Park
  豊洲公園
  • Address 2-1, Toyosu , Koto-ku, Tokyo, 135-0061

"ตลาดขายของเก่าโอเอโดะ"

"ตลาดขายของเก่าโอเอโดะ"

วันที่ 5 (วันอาทิตย์) และวันที่ 19 (วันอาทิตย์) เดือนมิถุนายน
ตลาดขายของเก่าแห่งนี้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2003 ซึ่งจัดขึ้น
ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน โดยมีเป้าหมายที่กล่าวว่า
"ทบทวนความดีของของเก่าและมาค้นพบวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับให้ผู้คนมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม"
ตลาดแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
และมีจำนวนร้านค้ามากถึงประมาณ 250 ร้าน
นอกเหนือจากของเก่าของประเทศญี่ปุ่น อย่างเช่น กระเบื้องเคลือบ
และเครื่องปั้นดินเผา, ชุดกิโมโน และภาพพิมพ์ไม้ เป็นต้น แล้วก็ยังมี
ของเก่าจากฝั่งตะวันตกอีกด้วย
นอกจากนี้วันที่ 26 เดือนมิถุนายนจะทำการจัดงานบนถนนที่เรียงราย
ไปด้วยต้นเคยากิ (ต้นเอล์ม) ในสวนสาธารณะโยโยกิด้วย

"Mottainai Festa 2016"

"Mottainai Festa 2016"

วันที่ 11 (วันเสาร์) และวันที่ 12 (วันอาทิตย์) เดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงานคือ UDX อากิฮาบาระที่เป็นอาคารอเนกประสงค์
ที่มีทั้งร้านอาหาร, ร้านค้าและพื้นที่จัดงานกิจกรรมประกอบอยู่
Mottainai Festa คืองานกิจกรรมที่จะนำเสนอแนวความคิด
ของ "Mottainai" จากย่านอากิฮาบาระไปสู่ทั่วโลก
อีกทั้ง ยังมีการจัดงานที่หลากหลาย เช่น ตลาดนัดสำหรับเด็ก
ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กประถมเท่านั้นและงานกิจกรรมที่สามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาได้ เป็นต้น

 • Akihabara-udx akiba-hiroba_etc.
  秋葉原UDX アキバ広場、ほか
  • Address 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021

"Hotaru No Yube 2016 (ยามเย็นกับหิ่งห้อย 2016)"

"Hotaru No Yube 2016 (ยามเย็นกับหิ่งห้อย 2016)"

วันที่ 17 (วันศุกร์) - วันที่ 21 (วันอังคาร) เดือนมิถุนายน
17:30-21:00 น. (เวลาสุดท้ายที่เข้าสวนได้ : 20:15 น.)
ศูนย์กลางสวนพฤกษาฟุเรไอในเขตชิบุย่าคือ สวนพฤกษา
ที่นำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการกำจัดขยะจากโรงงานเก็บขยะ
ของย่านชิบุย่ามาใช้ ซึ่งมีหิ่งห้อยเฮอิเคะ (Luciola lateralis)
และหิ่งห้อยเก็นจิ (Luciola cruciata) ทั้ง 2 ชนิดบินว่อนไปมา
ใน "Green Garden" ซึ่งคือห้องเรือนกระจกที่ปลูกพืชพรรณไม้
ไว้ทั้งหมดประมาณ 250 ชนิด เช่น ไม้อวบน้ำและพืชกินแมลง เป็นต้น
ซึ่งจะอาศัยอยู่ภายในพืชเขตร้อนที่มีแม่น้ำสายเล็กไหลผ่านเป็นหลัก
ภาพถ่ายโดย : Tomatsu Tomoichi

 • Shibuya City Botanical Garden FUREAI
  渋谷区ふれあい植物センター
  • Address 2-25-37,Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0011

"Gujo Odori in Aoyama ครั้งที่ 23"

"Gujo Odori in Aoyama ครั้งที่ 23"

วันที่ 24 (วันศุกร์) และวันที่ 25 (วันเสาร์) เดือนมิถุนายน
ที่อาโอยาม่าในกรุงโตเกียวมีการจัดกิจกรรมที่สามารถทำให้
คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ของกุโจโอโดริ (ระบำกุโจ) ที่ได้
ถ่ายทอดกันมาในเขตฮะจิมัน เมืองกุโจที่ตั้งอยู่ตรงเกือบใจกลาง
ของจังหวัดกิฟุ
กุโจโอโดริมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานถึงประมาณ 420 ปี
มีรูปแบบการเต้นถึง 10 ประเภทและทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นมรดก
สำคัญทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ทั้งสองวันกุโจโอโดริจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.
วันที่ 24 จะจัดถึง 20:30 น. และวันที่ 25 จะจัดถึง 20:00 น.
นอกจากนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. จะมีการนำสินค้าขึ้นชื่อของ
เมืองกุโจที่รวบรวมไว้มาจัดแสดงอีกด้วย

 • Chichibunomiya Rugby Stadium Parking
  秩父宮ラグビー場 駐車場
  • Address 2-8-35 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061

"งานเทศกาลระคุโกะ (การเล่นเรื่องตลก) คากุระซากะ ครั้งที่ 8"

"งานเทศกาลระคุโกะ (การเล่นเรื่องตลก) คากุระซากะ ครั้งที่ 8"

ระคุโกะที่เป็นศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือ
ศิลปะการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดยมีผู้เล่าเพียงผู้เดียวเท่านั้น
เป็นผู้เล่าเรื่องหลาย ๆ บทบาท และมีการใช้มือไม้ทำท่าทาง
ในการประกอบการเล่าเรื่อง
"โรงมหรสพบิฉะมง" ในวันที่ 25 (วันเสาร์) เดือนมิถุนายน (จำเป็นต้องจอง)
จัดขึ้นที่โชอิน (ห้องอ่านหนังสือ) ในวัดบิฉะมงเทงเซนโคคุที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1792 ซึ่งมีการจัดแสดง 2 ครั้งใน 1 วันตั้งแต่เวลา 14:00 น.
และตั้งแต่เวลา 18:00 น.

 • Bishamonten Zenkoku-ji Shoin
  毘沙門天善國寺 書院
  • Address 5-36, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0825

"ฟุตาริไค" ในวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม (วันเสาร์)
จัดขึ้นที่ฮอลล์อุชิโกเมะทังซุ เขตชินจุกุ ซึ่งจัดขึ้น 2 ครั้งใน 1 วัน
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. และตั้งแต่เวลา 18:00 น.

 • Shinjukukuritsu Ushigometansu Hall
  新宿区立牛込箪笥区民ホール
  • Address 15, Tansumachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0833

"เทศกาลสวดอธิษฐานในวันทานาบาตะ"

"เทศกาลสวดอธิษฐานในวันทานาบาตะ"

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม (วันพฤหัสบดี)
มีการจัดงานขึ้นที่ศาลเจ้าโตเกียวไดจิงกูที่โด่งดังในเรื่อง
การช่วยให้สมหวังในความรัก สำหรับวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม
ในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกวันนี้ว่า วันทานาบาตะ ซึ่งกล่าวกันว่า
เป็นวันที่ฮิโกโบชิ (ดาวอัลแตร์) และโอริฮิเมะ (ดาววีก้า) จะ
สามารถมาพบกันได้เพียงปีละหนึ่งครั้งในวันนี้วันเดียวเท่านั้น
ในวันนี้มีขนบธรรมเนียมในการเขียนคำอธิษฐานลงบนทังซะคุ
(กระดาษเขียนคำอธิษฐานในเทศกาลทานาบาตะ) แล้วนำไป
แขวนบนกิ่งไผ่
นอกจากนี้ที่ศาลเจ้าโตเกียวไดจิงกู ยังมีการจัดงานเทศกาล
สวดอธิษฐานเพื่อให้สิ่งที่ขอพรไว้สมหวังในวันทานาบาตะอีกด้วย
ทังซะคุจะถูกจัดเตรียมตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายนจนถึง
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม
สำหรับทังซะคุที่ได้มีการเขียนคำอธิษฐานไว้แล้วจะถูกนำไปผูกกับ
กิ่งไผ่และจะถูกนำไปประดับที่หน้าวิหารใหญ่จนถึงวันที่ 7 อีกทั้ง
ยังมีการเปิดแสดงแสงไฟจนถึงเวลา 21:00 น. ของทุกวันอีกด้วย

 • Tokyo daijingu
  東京大神宮
  • Address 2-4-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0071
*This information is from the time of this article's publication.
*Prices and options mentioned are subject to change.
*Unless stated otherwise, all prices include tax.

แชร์บทความนี้

ค้นหา