Piktogram atau papan tanda paparan pintu kecemasan

Piktogram atau papan tanda paparan pintu kecemasan

Update: 2 November 2016

Kenali papan-papan tanda supaya tidak panik ketika menghadapi bencana seperti kebakaran ataupun gempa bumi di hotel atau di destinasi pelancongan.

Piktogram pintu kecemasan
Piktogram pintu kecemasan
Piktogram yang memaparkan arah melarikan diri
Lampu panduan pintu kecemasan
Lampu panduan pintu kecemasan (Bahasa Jepun)
Lampu panduan pintu kecemasan (Bahasa Inggeris)
Lampu panduan lorong
*Maklumat semasa artikel ditulis

Kongsi artikel ini