HOME 지바 근교 Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi
 • Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi
 • Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi
 • Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi
 • Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi

Uchikatsuyama Kenmin no Mori Mori no Seseragi

内浦山県民の森 森の宿せせらぎ

시설 설명

사슴이나 야조 등의 야생동물도 있는 자연의 보고. 공공 숙소 '모리노 야도 세세라기' 외에 삼림학습시설, 그라운드, 체육관, 캠프장 등 레크리에이션 시설을 갖추고 있다.

시설 기본정보

 • 주소

  3228, Uchiura, Kamogawa-shi, Chiba, 299-5502

 • 가까운 역
  아와코미나토 역
  ・ 소토보 선
 • 전화번호
  04-7095-2821

  당사 스태프는 일본어만 가능합니다.

 • 영업 시간
  체크인 15:00 - 15:00
  체크아웃 10:00 - 10:00
 • 정규휴일
  없음
 • 예산
  6,130 엔

기타 시설·서비스

 • 주차장 있음
데이터 제공: ©Shobunsha Publications Inc.