Language

Search

Menu

요코하마
시설 목록

30

추천
가나자와 동물원

가나자와 동물원

동식물원/수족관

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

요코하마 핫케이지마 시 파라다이스

요코하마 핫케이지마 시 파라다이스

테마파크

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

산케엔

산케엔

정원

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

하라 철도 모형 박물관

하라 철도 모형 박물관

박물관

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

미나토미라이 21

미나토미라이 21

현대도시

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

소고 미술관

소고 미술관

미술관

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

가나가와 현립 가나자와분코 박물관

가나가와 현립 가나자와분코 박물관

박물관

예산:--

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Umenohana

Umenohana

일본요리/요정

예산:5,500 엔

요코하마

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Syunsuitei

Syunsuitei

일본요리/요정

예산:3,800 엔

요코하마

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

HOSHINONARUKI

HOSHINONARUKI

일본요리/요정

예산:10,000 엔

요코하마

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Yokohama Kokusai Hotel

Yokohama Kokusai Hotel

호텔

예산:7,900 엔 - 14,800 엔

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

IL PINOLO SKY TERRACE

IL PINOLO SKY TERRACE

이탈리아요리

예산:6,000 엔

요코하마

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Yokohama Plaza Hotel

Yokohama Plaza Hotel

호텔

예산:7,700 엔 - 16,500 엔

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Minato Sushi

Minato Sushi

수시

예산:4,500 엔

요코하마

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toriyoshishōten

Toriyoshishōten

기타 일식

예산:3,000 엔

요코하마

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Tokori

Tokori

불고기

예산:4,000 엔

요코하마

 • Language
  Kor.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Yokohama Camelot Japan

Hotel Yokohama Camelot Japan

호텔

예산:12,960 엔 - 43,200 엔

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Umami

Umami

술집

예산:4,300 엔

요코하마

 • Language
  Eng.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Seapaladise Inn

Hotel Seapaladise Inn

호텔

예산:10,000 엔

요코하마

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

TORIYOSHI

TORIYOSHI

술집

예산:3,000 엔

요코하마

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/2