Language

Search

Menu

도쿄역
시설 목록

125

추천
Mamemau
Live

Mamemau

일본요리/요정

예산:8,000 엔

도쿄역

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

BENIHANA
Live

BENIHANA

스테이크/철판구이

예산:4,000 엔

도쿄역

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toyoda
Live

Toyoda

일본요리/요정

예산:12,000 엔

도쿄역

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

GROW
Live

GROW

불고기

예산:7,000 엔

도쿄역

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hyottoko

Hyottoko

생선회

예산:3,500 엔

도쿄역

 • Language
  Zho.

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

JP Tower Museum INTERMEDIATHEQUE

JP Tower Museum INTERMEDIATHEQUE

박물관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도쿄 국립 근대 미술관 필름 센터

도쿄 국립 근대 미술관 필름 센터

미술관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

화폐 박물관

화폐 박물관

박물관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Sky Bus Tokyo

Sky Bus Tokyo

기타 액티비티

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Ozu Washi

Ozu Washi

기타 전통예술

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

다카시마야

다카시마야

백화점/디파트먼트

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide
  Kor.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

HOTEL KAZUSAYA

HOTEL KAZUSAYA

호텔

예산:8,500 엔 - 21,000 엔

도쿄역

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

니노마루 정원

니노마루 정원

정원

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

JP 타워 'KITTE'

JP 타워 'KITTE'

복합상업시설

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도쿄 라멘 스트리트

도쿄 라멘 스트리트

문화 체험

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

미쓰이 기념 미술관

미쓰이 기념 미술관

미술관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

산노마루 쇼조칸 박물관

산노마루 쇼조칸 박물관

박물관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도쿄 스테이션 갤러리

도쿄 스테이션 갤러리

미술관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

다이마루 백화점

다이마루 백화점

백화점/디파트먼트

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

도쿄 국립 근대 미술관 공예관

도쿄 국립 근대 미술관 공예관

미술관

예산:--

도쿄역

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/7