• Kutsurogi Koshitsu-to Shunsai Washoku-no Omise Takadaya Ikebukuro Shiguchiten

Kutsurogi Koshitsu-to Shunsai Washoku-no Omise Takadaya Ikebukuro Shiguchiten

寛ぎ個室と旬菜和食のお店 高田屋 池袋西口店