Kansai Thru Pass – Unlimited Travel around Osaka & Kyoto! (2,3days) 로 가는 오사카 Nikurobata-to Koshitsu Nikuami Kyobashiten

Kansai Thru Pass – Unlimited Travel around Osaka & Kyoto! (2,3days)

지역
교토 / 나라 / 시가 / 오사카 / 와카야마 / 효고
인기 관광지・이벤트

4,400~5,400 JPY

오사카 Nikurobata-to Koshitsu Nikuami Kyobashiten
장소

5-1-15, Higashinodamachi, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka

그 밖의 추천 철도티켓

다른 철도티켓보기