Hankyu Tourist Pass for Osaka, Kyoto, Kobe(1, 2Days) 로 가는 교토 Giontamejiro Hachijoguchiten

Hankyu Tourist Pass for Osaka, Kyoto, Kobe(1, 2Days)

지역
고베 / 교토 / 기온 / 난바 / 다카라즈카 / 산노미야 / 아라시야마 / 오사카 / 우메다
인기 관광지・이벤트

700~1,200 JPY

교토 Giontamejiro Hachijoguchiten
3.5 ( 여행후기0건 )
장소

ASTY Kyoto 1F,8-3, Higashishiokoujitakakuracho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

그 밖의 추천 철도티켓

다른 철도티켓보기