Kansai Thru Pass – Unlimited Travel around Osaka & Kyoto! (2,3days) 로 가는 교토 BARAMEE

Kansai Thru Pass – Unlimited Travel around Osaka & Kyoto! (2,3days)

지역
교토 / 나라 / 시가 / 오사카 / 와카야마 / 효고
인기 관광지・이벤트

4,400~5,400 JPY

교토 BARAMEE
5.0 ( 여행후기0건 )
장소

RINSENAVENUE building 1F,199-6, Shimokorikicho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

그 밖의 추천 철도티켓

다른 철도티켓보기