Bekas Dusun (Teratak)

Bekas Dusun (Teratak)

Update:

Banyak shurakuato (bekas dusun atau teratak) yang tidak dikenal sebagai tempat wisata. Namun, di sini Anda dapat merasakan kehidupan orang-orang pada masa tersebut. Berikut ini akan diperkenalkan tentang maksud dari bekas dusun atau teratak dan tempat-tempat yang direkomendasikan.

Definisi Shuraku (Bekas Dusun)

Kata "shuraku" merujuk pada tempat orang-orang berkumpul dan mendirikan tempat tinggal. Bekas dusun atau teratak ini adalah tempat yang dulu pernah menjadi dusun. Tempat yang terkenal adalah Sannai Maruyama Site, Funamori Shurakuato, dan Kurazawa Shurakuato.

Benda-benda yang Terdapat di Bekas Dusun

Benda-benda yang terdapat di bekas dusun berbeda-beda bergantung pada lokasi dan zamannya. Bekas dusun yang baru memiliki jejak rumah dan barang sehari-hari yang digunakan pada masa tersebut. Sedangkan pada dusun yang lama terdapat bekas makam dan monumen yang ikonis. Terdapat bekas dusun tua yang didirikan bersama museum dan memamerkan barang-barang bersejarah yang digali.

Membayangkan Kondisi Masa Tersebut

Anda dapat mengenal lebih dalam tentang adat kebiasaan dan kehidupan pada masa tersebut dari sisa-sisa tanda kehidupan dan bekas tempat tinggal orang-orang pada masa lalu di bekas dusun tersebut. Anda dapat merasakan jejak-jejak mereka baik pada dusun yang lama maupun dusun yang baru.

*Informasi pada saat artikel dimuat.

Bagikan artikel ini.