Language

Search

Menu

Kichijoji
Facility List

24 result(s)

Recommended
Nakanouroko

Nakanouroko

Izakaya

Budget:3,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Inokashira Park

Inokashira Park

Parks

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Inokashira Park Zoo

Inokashira Park Zoo

Parks

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Kichijoji Tokyu REI Hotel

Kichijoji Tokyu REI Hotel

Hotels

Budget:13,000 JPY - 20,000 JPY

Kichijoji

 • Language
  Eng.

 • Guide
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

NAKANO BROADWAY

NAKANO BROADWAY

Shopping Malls

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

SUGINAMI Animation Museum

SUGINAMI Animation Museum

Anime

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

ebisu

ebisu

Nabe

Budget:3,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toriyoshi

Toriyoshi

Izakaya

Budget:2,800 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toriyoshi

Toriyoshi

Izakaya

Budget:2,500 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Nakano Sunplaza Hotel

Nakano Sunplaza Hotel

Hotels

Budget:12,300 JPY - 22,600 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Route Inn Tokyo-Asagaya

Hotel Route Inn Tokyo-Asagaya

Hotels

Budget:7,450 JPY - 13,250 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Toriyoshi

Toriyoshi

Other Japanese Food

Budget:3,000 JPY

Kichijoji

 • Language
  Eng.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

TORIYOSHI

TORIYOSHI

Other Japanese Food

Budget:3,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

DAISUKEMARU

DAISUKEMARU

Izakaya

Budget:3,200 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Menu

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Mimmin

Mimmin

Izakaya

Budget:2,000 JPY

Kichijoji

 • Language
  Zho.

 • Menu
  Eng.

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Mets Musashisakai

Hotel Mets Musashisakai

Hotels

Budget:12,500 JPY - 21,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Hotel Mets Koenji

Hotel Mets Koenji

Hotels

Budget:12,500 JPY - 21,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Smile Hotel Tokyo Asagaya

Smile Hotel Tokyo Asagaya

Hotels

Budget:5,500 JPY - 11,000 JPY

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Nakano ZERO Planetarium

Nakano ZERO Planetarium

Science Museums

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

Mitaka Temmei Hanten Juutaku

Mitaka Temmei Hanten Juutaku

Other Architecture

Budget:--

Kichijoji

 • Language

 • Guide

 • Coupon

 • Credit Card

 • Wi-Fi

 • Cigarette

1/2